Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết với chủ đề "Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường" năm học 2021-2022.

Thực hiện theo công văn số 17-KH/ĐTN-PGD ngày 6/10/2021 về việc tổ chức cuộc thi viết với chủ đề "Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường", Liên đội THCS Thanh Lâm đã xây dựng Kế hoạch tổ chức cuộc thi cụ thể để tuyên truyền, triển klhai tới 100% học sinh trong Liên đội tham gia.

   PHÒNG GD&ĐT LỤC NAM
TRƯỜNG THCS THANH LÂM
          Số 02/KH Đội                                                                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                                                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                                                                                                                                                    Thanh Lâm, ngày 8 tháng 10 năm 2021

KẾ HOẠCH
Tổ chức cuộc thi viết với chủ đề
 “Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường”
 năm học 2021 – 2022

Thực hiện theo công văn số 17-KH/ĐTN-PGD ngày 6/10/2021 về việc tổ chức cuộc thi viết với chủ đề “Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường” dành cho học sinh các trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX, các trường TH&THCS, THCS, phổ thông DTNT trong huyện; 
Trường THCS Thanh Lâm xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện Cuộc thi viết với chủ đề “Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường” dành cho học sinh THCS Thanh Lâm, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Giáo dục ý thức đạo đức, lối sống văn hóa, ngăn chặn nạn bạo lực học đường, định hướng xây dựng tình bạn đẹp cho học sinh;
- Tuyên truyền về cuộc thi mang lại định hướng cho học sinh những chuẩn mực về ý thức, hành vi trong xây dựng tình bạn đẹp cũng như các mối quan hệ khác trong nhà trường;
- Góp phần xây dựng văn hóa học đường lành mạnh trong nhà trường; phát triển khả năng viết văn và tư duy của học sinh; nhằm giáo dục kĩ năng sống cho học sinh.
2. Yêu cầu
- Các bài viết tham dự phải đảm bảo sự chân thực về nội dung, do học sinh tự suy ngẫm và viết;
- Cuộc thi được tuyên truyền, phổ biến tới 100% học sinh trong toàn trường tham gia.
- Bài viết được trình bày sạch sẽ trên cùng một khổ giấy.
II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, HÌNH THỨC THAM GIA CUỘC THI
1. Đối tượng tham gia.
- Tất cả học sinh đang học tại trường THCS Thanh Lâm.
2. Thời gian tổ chức cuộc thi
- Cuộc thi được bắt đầu từ ngày 11/10/2021 đến hết ngày 10/11/2021;
- Trao giải vào dịp tổ chức kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2021
3. Hình thức tham gia cuộc thi
- Mỗi học sinh viết một bài dự thi với chủ đề “Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường” phải trả lời cả 03 câu hỏi sau:
Câu 1 (30 điểm): 
        Những tác hại để lại khi mâu thuẫn học đường xảy ra?
Câu 2 (30 điểm): 
        Nếu phát hiện ra mâu thuẫn học đường, bạn sẽ xử lý như thếc nào?
Câu 3 (30 điểm): 
        Làm thế nào để xây dựng tình bạn đẹp trong học đường?
    - Cách đánh giá, chấm điểm bài thi theo thang điểm 100 (mỗi câu trả lời tốt đạt tối đa 30 điểm; trình bày khoa học, sạch sẽ được thưởng tối đa 10 điểm).
    * Một số quy định về bài dự thi:
    - Bài viết dưới dạng văn xuôi, có thể viết bằng tay hoặc đánh máy (khuyến khích có hình ảnh minh họa); bài đánh máy in trên khổ giấy A4 (font chữ Time New Roman, cỡ chữ 14);
    - Bài viết không quá 1000 từ;
    - Bài dự thi ghi đầy đủ thông tin của tác giả: Họ và tên, năm sinh, lớp, trường, huyện, số điện thoại và tiêu đề bài dự thi ghi rõ: Bài thi viết với chủ đề “Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường”.
III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG CỦA CUỘC THI 
1. Cơ cấu giải thưởng cá nhân
    + 04 Giải nhất: mỗi giải trị giá 150.000 đồng;
    + 04 Giải nhì: mỗi giải trị giá 100.000 đồng;
    + 04 Giải ba: mỗi giải trị giá 50.000 đồng;
(Tổng kinh phí chi thưởng cho hoạt động là: 1.200.000 VNĐ)
2. Tính điểm thi đua (tính theo thang điểm 10)
    Hình thức tính và cộng điểm thi đua cho tập thể tham gia cuộc thi, cụ thể như sau:
    - Lớp có số lượng 100% học sinh tham gia cuộc thi viết bài có chất lượng không bị trừ điểm thi đua;
- Lớp có bài viết tham gia cuộc thi  không đảm bảo yêu cầu (Bài viết quá ngắn so với yêu cầu thể lệ cuộc thi, bài photô của bạn) hoặc thiếu bài: bị trừ 0,2 điểm/1bài.
* Ghi chú: Điểm trừ sẽ được tính vào tổng điểm của tháng 11/2021.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CUỘC THI
    - TPT Đội và GVCN tuyên truyền, triển khai, hướng dẫn học sinh tham gia cuộc thi;
    - Thành lập Ban giam khảo chấm là những giáo viên có năng lực chuyên môn tốt (không là GVCN);
    - Các lớp nộp 100% số bài dự thi về phòng Đội (Hạn thời gian nộp muộn nhất: sáng ngày 10/11/2021);
    - TPT Đội thu và tổng hợp số lượng bài dự thi tham gia của học sinh các lớp và có trách nhiệm làm giấy đề nghị lên Huyện đoàn cấp giấy chứng nhận cho những bài đạt chất lượng tốt nhất sau khi có kết quả chấm của BGK để cùng trao thưởng cho học sinh kịp thời.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết với chủ đề “Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường” dành cho học sinh THCS Thanh Lâm trong năm học 2021 – 2022./. 

                                      BGH phê duyệt                                                                                                                                                                 Người xây dựng Kế hoạch                                                                                  HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                                                                              TPT ĐỘI                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

                                    Tống Minh Hùng                                                                                                                                                                           Lưu Văn Minh                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Nguồn:lucnam.edu.vn Copy link
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 12
Tháng 08 : 177
Năm 2022 : 1.677